Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code
   Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
   Life cycle assessment of ammonia and methane emission reduction technology model for manure management of Hebei Province *
   WANG Hongge, ZHANG Lu, WANG Xuan, Bai Zhaohai, MA Lin
   DOI: 10.12357/cjea.20230679
   Abstract PDF
   Effects of combined application of Fe, Zn and Se on fruit quality, flavour and mineral element content in tomato fruit
   Shi Yu, Zhang Yujing, Li Guodong, Zhang Chengfeng, Zhang Yi
   DOI: 10.12357/cjea.20230470
   Abstract PDF
   Effects of Protected Agriculture on Carbon Reduction and Carbon Sink Increase in China: An Empirical Study Based on 1828 County Panel Data
   LI Jiajia, WANG Pengxin, zhang rui
   DOI: 10.12357/cjea.20230531
   Abstract PDF
   Study on the spatiotemporal differentiation characteristics and driving factors of agricultural green development in the Yellow River Basin from a county perspective
   HAN Xu, WANG Ying, LIU Wenting, YU Wanlin, XIA Xianli
   DOI: 10.12357/cjea.20230638
   Abstract PDF
   Eco-compensation policy for comprehensive utilization of straw and households’ behavior of straw returning
   GAO Yahan, JIANG Zhen, JIN Leshan
   DOI: 10.12357/cjea.20230454
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of potassium application on yield, potassium accumulation dynamics, and light-temperature physiological characteristics of summer maize
   ZHANG Xiao, LI Lantao, GENG Sainan, YANG Qirui, MIAO Yuhong, WANG Yilun
   DOI: 10.12357/cjea.20230435
   Abstract FullText HTML PDF
   Quantitative estimation of sub-precipitation infiltration recharge of the thick vadose zone in the piedmont region of the North China Plain
   LIU Meiying, GAO Ya, ZHANG Junzhi, SHEN Yanjun, WU Lin, LI Mingliang, MIN Leilei
   DOI: 10.12357/cjea.20230498
   Abstract FullText HTML PDF
   Advances in transcriptomics- and metabolomics-based exploration of plant responses to drought and herbivorous insects
   FENG Zhen, ZHENG Chunyan, BO Yukun, LI Yehua, ZHU Feng
   DOI: 10.12357/cjea.20230297
   Abstract FullText HTML PDF
   Climate resource allocation and evolution of rice-oilseed rape double cropping system under different planting patterns in Anhui Province
   JIN Wenjun, CHEN Xiaofei, CHEN Jinhua, WEI Zhi, LEI Weixia, KONG Lingcong, DU Xiangbei
   DOI: 10.12357/cjea.20230478
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of agricultural factor marketization on agricultural non-point source pollution: the regulatory role of environmental regulation
   LIU Mingyu, XIAO Haifeng
   DOI: 10.12357/cjea.20230240
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on the performance differences of green production behavior among different types of traditional Chinese medicinal herb cultivators: an empirical analysis based on survey data in Chifeng City
   LIU Wei, NONG Fengpian, WEI Jingnan, ZHANG Zhenyu, ZHANG Lizhong, FU Yanhua
   DOI: 10.12357/cjea.20230681
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of vulnerable level and characteristics of nitrogen losses from agricultural and livestock production system in Jing-Jin-Ji Region
   Yang Songqi, Zhang Nannan, Bai Zhaohai, Wang Xuan, Ma Lin
   DOI: 10.12357/cjea.20230732
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of ginger-citrus intercropping on ginger growth, photosynthesis traits and yield
   PENG Xiangyan, MA Huihui, HE Yuting, LIU Ran, LIANG Hongyan, ZHU Yongxing, ZHU Xuedong, LIU Yiqing
   DOI: 10.12357/cjea.20230604
   Abstract FullText HTML PDF
   Crop yield prediction in Ethiopia based on machine learning under future climate scenarios
   XU Ning, LI Fadong, ZHANG Qiuying, AI Zhipin, LENG Peifang, SHU Wang, TIAN Chao, LI Zhao, CHEN Gang, QIAO Yunfeng
   DOI: 10.12357/cjea.20230257
   Abstract FullText HTML PDF
   Bacterial diversity exploring and functional prediction in ancient rice original-producing region of Wannian County, China
   LIU Yajun, WANG Chengbo, ZHANG Tao, YE Cui, CHU Xiaodong, LIAO Wencheng, LI Rongfu, WU Yongming
   DOI: 10.12357/cjea.20230448
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of irrigation and silicon application on leaf microstructure, photosynthetic characteristics and yield of winter wheat
   SUN Jinyang, CAO Caiyun, ZHENG Chunlian, LI Kejiang, MA Junyong, ZHANG Junpeng, DANG Hongkai
   DOI: 10.12357/cjea.20230643
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers on the characteristics of grain filling and fruiting in different parts of Coix lacryma-jobi L.
   LIU Min, ZENG Tao, WEI Sheng, FU Jingfeng, CHENG Yi, LIU Dailing, SONG Bi
   DOI: 10.12357/cjea.20230334
   Abstract FullText HTML PDF
   Assessment of nitrogen footprint and economic profit under different ratooning rice cultivation modes in central China
   Li Yanshi, LI Chengfang
   DOI: 10.12357/cjea.20240005
   Abstract PDF
   Spatial correlation network structure and influencing factors of carbon emission efficiency of freshwater aquaculture in China
   Chenxiaolong, Diqianbin, Jiawenhan
   DOI: 10.12357/cjea.20230468
   Abstract PDF
   Evaluation of the drought and heat tolerance of the ginger germplasm resource and its screening of identification indexes
   YANG Ying, ZHANG Lingling, LIANG Huaru, LI Xiaoxue, LI Huiling, REN Yongzheng, ZHANG Xuemei, LIU Yiqing
   DOI: 10.12357/cjea.20230606
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of synthetic microbial communities on rhizosphere and root-endophytic microbiota of soybean
   ZHOU Jiaxin, LIU Yue, XU Weihui, WANG Zhigang, CHEN Wenjing, HU Yunlong
   DOI: 10.12357/cjea.20230496
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of nitrogen application on yield, quality and light temperature physiological characteristics of summer peanut
   YANG Qirui, LI Lantao, ZHANG Xiao, MIAO Yuhong, SHENG Kai, ZHANG Duo, WANG Yilun
   DOI: 10.12357/cjea.20230568
   Abstract FullText HTML PDF
   Distribution and influencing factors of plastic film residues in topsoil of farmland in Gansu Province
   ZHAO Jijun, TANG Jirong, LI Chongxiao, HE Hongqin, HUANG Hao
   DOI: 10.12357/cjea.20230563
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis and suggestions on agroecological practices in China: a study based on 431 national eco-farms
   HU Xiaofang, SUN Renhua, SUN Yuanfeng, LI Xiaoyang, GAO Ge, XU Zhiyu, YAN Dongquan
   DOI: 10.12357/cjea.20230676
   Abstract FullText HTML PDF
   Distribution of manure-derived nitrogen and phosphorus from intensive livestock farming and their recycling potential
   ZHANG Jianjie, JIAO Guangyue, HAN Shihui, XUE Jiamin, ZHAO Tianxiang, YANG Jing
   DOI: 10.12357/cjea.20230556
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of spatiotemporal heterogeneity of wheat potential yield and the driving factors in Hubei province
   YANG Rui, WANG Xiaoyan, LIU Ke
   DOI: 10.12357/cjea.20230484
   Abstract FullText HTML PDF
   Research on the path of improving green production efficiency of tuber crops in China from the perspective of configuration
   YU Shuiqing, ZHENG Jun, ZHANG Mingyue
   DOI: 10.12357/cjea.20230737
   Abstract FullText HTML PDF
   A study on the impact of digital economy development on carbon emission efficiency in the plantation industry
   CHEN Weihong, GENG Fangyan, ZHANG Hongsheng
   DOI: 10.12357/cjea.20230674
   Abstract FullText HTML PDF
   Landscape ecological risk evaluation and driving factors in the lake basin of Central Yunnan Plateau
   WANG Shu, LIU Fenglian, CHEN Weiting, LIU Yan, CAI Wei
   DOI: 10.12357/cjea.20230412
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different rice-crayfish models on community structure and diversity of sulfate-reducing bacteria
   LI Yanliang, QIU Xiuwen, JIANG Yumei, NI Caiying, XIAO Luochang, LIANG Yihao, LIU Xin
   DOI: 10.12357/cjea.20230538
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial-temporal variation and influencing factors of farmland ecological value in the Yangtze River Economic Belt
   WANG Jianxin, LUO Xiaofeng, LIU Zaizhou, TANG Lin
   DOI: 10.12357/cjea.20230515
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different nitrogen fertilizer types on ammonia volatilization and nitrogen use efficiency of rice-oilseed rape crop rotation systems
   RAO Yiqing, YUE Ziqin, WANG Jinping, LI Chengfang
   DOI: 10.12357/cjea.20230594
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of crop nutrient uptake utilization and yield in the flax intercropping pattern
   HAN Jing, Wang Yifan, GAO Yuhong, WANG Yingze, YAN Bin, WEN Ming, WANG Haidi, LIU Hongsheng
   DOI: 10.12357/cjea.20230690
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of shading on growth and photosynthetic physiology traits of Helianthus annuus Linn. under salt stress
   REN Yufei, FENG Xiaohui, LI Jing, GUO Kai, LI Weiliu, WU Yujie, LIU Xiaojing
   DOI: 10.12357/cjea.20230644
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of straw return practices on soil physico-chemical properties and maize yield
   WANG Zhitong, LING Jun, LIU Zixi, ZHAO Deqiang, LI Zexue, ZHOU Shunli, YUAN Xingmao, LI Xiaohe, WEN Yuan
   DOI: 10.12357/cjea.20230517
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of land use change on the temporal and spatial pattern of carbon storage in Guanzhong Plain urban agglomeration
   WEN Rui, GAO Yanyan, WU Zhihao, QIAN Hui
   DOI: 10.12357/cjea.20230508
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of subsoiling tillage on grain dehydration characteristics of maize hybrids in different eras
   GUO Huaihuai, YU Xiaofang, GAO Julin, MA Daling, HU Shuping, WANG Liqing
   DOI: 10.12357/cjea.20230400
   Abstract FullText HTML PDF
   Nano-enabled seed treatment technology: an efficient strategy to enhance climate resilience of crops
   KANG Zhao, ZHAO Lijuan
   DOI: 10.12357/cjea.20230641
   Abstract PDF
   Spatiotemporal evolution and driving factors of soybean production in Sichuan Province
   CHANG Jie, LIN Zhengyu, GAO Wenbo, DU Xingduan
   DOI: 10.12357/cjea.20230386
   Abstract FullText HTML PDF
   Theoretical framework and research prospects on the green development effect of agricultural socialization services
   CHENG Yongsheng, ZHANG Deyuan
   DOI: 10.12357/cjea.20230434
   Abstract FullText HTML PDF
   The influence of new urbanization on grain green total factor productivity in grains: the mediating effect and regulating effects
   LU Wenjing, CHEN Weihong
   DOI: 10.12357/cjea.20230549
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of ecological land stability and spatial pattern in western China
   DENG Shiyu, LIU Shaokun, HUANG Licheng, LU Rucheng, LU Shengquan, DENG Yuan
   DOI: 10.12357/cjea.20230397
   Abstract FullText HTML PDF
   Abstract FullText HTML
   Nutrient flow characteristics analysis of typical county in crop-livestock systems in Black Soil Region in Northeast China
   WANG Yiying, ZHANG Chang, YUAN Jingchao, LIU Jianzhao, WANG Naihui, LIANG Yao, FAN Wei, REN Jun, CAI Hongguang
   DOI: 10.12357/cjea.20220938
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on Spatiotemporal Changes of Physiological and Biochemical Indexes and Total Flavonoids of Tetrastigmahemsleyanum in response to blue and purple monochromatic light treatment
   , , , , , , ,
   DOI: 10.12357/cjea.20210116
   Abstract PDF
   Abstract FullText HTML
   Colunm
   Low-carbon agricultural development in the context of climate change: International experiences and China’s strategies
   ZHENG Yuyu, YU Fawen
   2024, 32(2): 183-195. DOI: 10.12357/cjea.20230261
   Abstract FullText HTML PDF
   Proceedings in carbon footprint research of food systems
   XUE Jiamin, XU Minggang, ZHANG Jianjie
   2024, 32(2): 196-205. DOI: 10.12357/cjea.20230445
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of agricultural carbon emissions and carbon peak analysis in Hunan Province
   DENG Weizhong, XU Zhongjian
   2024, 32(2): 206-217. DOI: 10.12357/cjea.20230423
   Abstract FullText HTML PDF
   Temporal characteristics and influencing factors of agricultural net carbon sink in Guangxi from 1978 to 2021
   GE Xiaojun, WU Dan, LI Shubin, AN Qiang
   2024, 32(2): 218-229. DOI: 10.12357/cjea.20230523
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis and prediction of carbon storage changes in Jiangsu Province based on the Invest model and Flus model
   WU Xianwen, GUO Fengcheng
   2024, 32(2): 230-239. DOI: 10.12357/cjea.20230457
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation and driving factor analysis of agricultural green and low-carbon transformation in Shandong Province
   GUO Haihong, GAI Lingyun
   2024, 32(2): 240-251. DOI: 10.12357/cjea.20230526
   Abstract FullText HTML PDF
   Review of soil carbon cycling processes involving microplastics
   ZHU Zhihong, ZHANG Jin, GAO Xiaodan, TAO Zhao, MA Nan, XU Yingde
   2024, 32(2): 252-261. DOI: 10.12357/cjea.20230460
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different proportions of chemical fertilizer reduction combined with organic fertilizer supplements on organic carbon sequestration in Tobacco-planting soil
   XIONG Yubin, YU Shunping, YANG Ya, HUANG Lin, YU Haibing, TANG Li
   2024, 32(2): 262-272. DOI: 10.12357/cjea.20230327
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of manure/biological agent-straw strip mixing on the composition of organo-inorganic complexes and characteristics of organic carbon distribution in black soil
   HE Li, WU Jinggui, LI Jianming, ZHENG Shuang
   2024, 32(2): 273-282. DOI: 10.12357/cjea.20230351
   Abstract FullText HTML PDF
   Can conservation tillage machinery drive the spatial spillover of the net carbon sink of conservation tillage?
   LI Yuanyuan, XUE Caixia, CHAI Chaoqing, LI Wei, YAO Shunbo
   2024, 32(2): 283-296. DOI: 10.12357/cjea.20230375
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of arbuscular mycorrhiza fungi to long-term organic and inorganic fertilization in agricultural soils in dry farming regions
   TIAN Xia, WANG Yuan, ZHANG Yu, GUO Rong, MA Kun
   2024, 32(2): 297-308. DOI: 10.12357/cjea.20230304
   Abstract FullText HTML PDF
   Reasons for promoting rhizosphere nutrient absorption and utilization of Atractylodes lancea by intercropping with maize
   CAO Meiyu, ZHANG You, YAN Binbin, WAN Xiufu, SUN Kai, KANG Chuanzhi, WANG Hongyang, LYU Chaogeng, ZHANG Yan, GUO Lanping
   2024, 32(2): 309-320. DOI: 10.12357/cjea.20230361
   Abstract FullText HTML PDF
   Climatic suitability regionalization of Furong plums based on GIS in Fujian Province
   WU Li, DU Xiaojie, SUN Chaofeng, HUANG Chuanrong, WANG Jiayi, CHEN Jiajin, LIN Huiyang
   2024, 32(2): 321-329. DOI: 10.12357/cjea.20230415
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of cultivated land operating scale on the ecological efficiency of farmers’ rice production: a case of Changde City
   WEN Gaohui, HUANG Danni, XIE Yilin, HU Xianhui
   2024, 32(2): 330-343. DOI: 10.12357/cjea.20230294
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial and temporal characteristics of ecological total factor productivity of grain in the Yangtze River Economic Belt
   TIAN Hongyu, LIU Xing, SU Zhihao
   2024, 32(2): 344-354. DOI: 10.12357/cjea.20230418
   Abstract FullText HTML PDF
   Can the adoption of ecological farming and breeding techniques improve the social capital of farmers: taking the integrated rice-crayfish farming technique as an example
   TIAN Zhuoya, QI Zhenhong, YANG Caiyan, YANG Xingjie, WANG Xicong
   2024, 32(2): 355-368. DOI: 10.12357/cjea.20230436
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>