Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effects of quorum sensing and quorum quenching mediated by AHLs on plant-rhizosphere microbial interactions
   ZHANG Qingxu, LI Jianjuan, GUO Yue, WANG Yanyan, PENG Yanhui, WANG Yuhua, HU Mingyue, LIN Wenxiong, WU Zeyan
   2024, 32(1): 1-14. DOI: 10.12357/cjea.20230414
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of insect-resistant transgenic rice and its hybrid combination rice on diversity and composition of soil microbial community
   SONG Yana, CHEN Zaijie, LIN Yan, HU Taijiao, WU Mingji, WANG Feng
   2024, 32(1): 15-29. DOI: 10.12357/cjea.20230267
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial-temporal differentiation characteristics and key driving factors of agricultural carbon emissions in the three northeastern provinces of China
   QIAN Fengkui, WANG Xiangguo, GU Hanlong, WANG Dapeng, LI Pengfei
   2024, 32(1): 30-40. DOI: 10.12357/cjea.20230225
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of farmland soil aggregate-associated organic carbon to straw return: a meta-analysis
   LI Yiran, WANG Xiuxin, LIANG Yaowen, ZHOU Haifeng, ZHOU Nanding, PU Yulin
   2024, 32(1): 41-52. DOI: 10.12357/cjea.20230158
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of organic and conventional management on soil carbon sequestration in tea gardens: comparison with forest land
   ZHENG Yuting, HUANG Xinhui, LI Hao, WANG Biao, LI Panfeng, CUI Jixiao, SUI Peng, GAO Wangsheng, CHEN Yuanquan
   2024, 32(1): 53-60. DOI: 10.12357/cjea.20230429
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of green manure incorporation combined with nitrogen fertilizer reduction on soil respiration and its temperature sensitivity in regard to wheat fields
   YANG Xuehui, YU Aizhong, CHAI Jian, LI Yue, WANG Feng, WANG Pengfei, LYU Hanqiang, WANG Yulong, SHANG Yongpan
   2024, 32(1): 61-70. DOI: 10.12357/cjea.20230313
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of conservation tillage methods on maize growth and yields in a typical black soil region
   LI Ruiping, XIE Ruizhi, LUO Yang, SUI Pengxiang, ZHENG Hongbing, MING Bo, WANG Hao, LIU Wuren, ZHENG Jinyu, LI Shaokun
   2024, 32(1): 71-82. DOI: 10.12357/cjea.20230346
   Abstract FullText HTML PDF
   Root and leaf senescence of maize subject to spatial differentiation of soil water and CO2 in sandy fields with plastic film mulching
   ZHOU Lifeng, YANG Yuxiang, YANG Rong
   2024, 32(1): 83-94. DOI: 10.12357/cjea.20230289
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of biogas slurry combined with chemical fertilizer on Allium fistulosum yields, soil nutrients, microorganisms, and enzymes activities
   WEN Yunjie, ZHANG Jitao, LI Lin, WANG Qi, DIAO Fengwei, GAO Min, WANG Xiuhong, SHI Xiangyuan
   2024, 32(1): 95-105. DOI: 10.12357/cjea.20230401
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of high temperature stress during pollination on plant morphology, leaf photosynthetic characteristics, and yield of summer maize
   MU Xinyuan, MA Zhiyan, LU Liangtao, LYU Shanshan, LIU Tianxue, HU Xiuli, LI Shuyan, JIANG Hantao, FAN Yanping, ZHAO Xia, TANG Baojun, XIA Laikun
   2024, 32(1): 106-118. DOI: 10.12357/cjea.20230282
   Abstract FullText HTML PDF
   Sensitivity analysis and optimization of leaf area index related parameters of dryland wheat based on APSIM model
   WEI Xuehou, NIE Zhigang
   2024, 32(1): 119-129. DOI: 10.12357/cjea.20230345
   Abstract FullText HTML PDF
   Control effect and mechanism of ginger essential oil and citral on ginger Fusarium wilt
   ZHOU Lirong, XIONG Shijie, ZHANG Lingling, MA Huihui, ZHU Xuedong, YIN Junliang, LIU Yiqing
   2024, 32(1): 130-140. DOI: 10.12357/cjea.20230230
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of salt stress on photosynthetic characteristics and canopy structure of edible sunflower leaves at budding stage
   DONG Ruixiao, WANG Yongqing, WANG Xinbo, LI Yuyi, WANG Xiquan, ZHANG Hongyuan, SONG Jiashen, YU Ru, PANG Huancheng, WANG Jing
   2024, 32(1): 141-152. DOI: 10.12357/cjea.20230227
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of fertilizers application on soil nematode communities and oat yield in saline-alkali dryland
   QIAO Yuejing, HUO Ruixuan, ZHAO Luming, LI Qingshan, FAN Yaqi, GAO Duo, ZHANG Lijing, GUO Laichun
   2024, 32(1): 153-163. DOI: 10.12357/cjea.20230376
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of tillage measures and organic manure on soil heavy metal pollution in dryland wheat fields
   YANG Na, WANG Ke, YANG Zhiguo, ZHANG Jiancheng, WEN Yunjie, XI Jilong
   2024, 32(1): 164-173. DOI: 10.12357/cjea.20230431
   Abstract FullText HTML PDF
   Wind disaster risk assessment for facility agriculture in Shandong Province
   TAN Fangying, WANG Jianlin, ZHANG Lei, LI Feng, ZHANG Jibo, ZHAO Xiaofeng
   2024, 32(1): 174-182. DOI: 10.12357/cjea.20230258
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>