Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Plant mediated interaction between aboveground and underground herbivores under drought stress
   SHU Yuan, JU Jing, ZHAO Haitao, HAO Yanbin, LI Linfeng
   2022, 30(12): 1891-1899. DOI: 10.12357/cjea.20220140
   Abstract FullText HTML PDF
   Simulation of response of sugarcane growth to meteorological drought scenarios based on Aqua Crop model in Nanning
   YANG Yunchuan, CHENG Yuhao, LIANG Liqing, LIAO Liping, WANG Tingyan, ZHANG Huiya, YANG Xingxing, HU Jiaqiu
   2022, 30(12): 1900-1912. DOI: 10.12357/cjea.20220315
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of phosphorus application and rhizobial inoculation on nitrogen and phosphorus uptake in soybean||maize intercropping systems in different soil types
   WANG Qianqian, LIU Zhiqiang, CHEN Kang, WANG Xiurong
   2022, 30(12): 1913-1924. DOI: 10.12357/cjea.20220124
   Abstract FullText HTML PDF
   Leaf senescence characteristics post-anthesis at different positions of spring maize canopy under different cultivation models
   WANG Dan, LYU Yanjie, YAO Fanyun, XU Wenhua, CHEN Shuaimin, SHAO Xiwen, CAO Yujun, WANG Yongjun
   2022, 30(12): 1925-1937. DOI: 10.12357/cjea.20220291
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of all straw return on root secretions of wheat in different seasons
   WU Yu, CAI Hongmei, XU Bo, YU Min, WANG Pengna, DAI Wenci, ZHANG Mengxiang, REN Yi, WU Wenming, LI Jincai, CHEN Xiang
   2022, 30(12): 1938-1948. DOI: 10.12357/cjea.20220199
   Abstract FullText HTML PDF
   Selection of high-temperature-resistant cotton cultivars based on physiological indexes and analysis of their relationship with root phenotypes
   SI Peng, LIU Liantao, SUN Hongchun, ZHANG Ke, BAI Zhiying, LI Cundong, ZHANG Yongjiang
   2022, 30(12): 1949-1958. DOI: 10.12357/cjea.20220114
   Abstract FullText HTML PDF
   Resource use efficiencies and economic benefits of winter wheat-summer maize cropping system with double mechanical grain harvest
   ZHOU Baoyuan, CHEN Chuanyong, SUN Xuefang, GE Junzhu, DING Zaisong, MA Wei, WANG Xinbing, ZHAO Ming
   2022, 30(12): 1959-1972. DOI: 10.12357/cjea.20220279
   Abstract FullText HTML PDF
   Research progress in soil health regulation technology for protected agriculture
   GENG Wencong, MA Yue, ZHANG Yuxue, ZHU Feng
   2022, 30(12): 1973-1984. DOI: 10.12357/cjea.20220349
   Abstract FullText HTML PDF
   Funding, implementation and outcomes research projects in farmland chemical and biological pollution of the National Key Research and Development Program of China in the 13th Five-Year Plan period
   XU Changchun, LIU Jie, XIONG Wei
   2022, 30(12): 1985-1992. DOI: 10.12357/cjea.20220823
   Abstract FullText HTML PDF
   Factors influencing electricity-to-water conversion metering method for irrigation water consumption in Hebei Plain
   LI Fei, TAO Peng, QI Yongqing, LI Hongjun, WANG Hongxi, WANG Ning, PEI Hongwei, ZHANG Xiying
   2022, 30(12): 1993-2001. DOI: 10.12357/cjea.20220288
   Abstract FullText HTML PDF
   Transcriptome analysis of copper resistance in Lysobacter soli strian RCu6
   LI Fuyu, CHEN Shuaimin, LIU Mengshuai, CHEN Miaomiao, LI Xiaofang, LIU Binbin
   2022, 30(12): 2002-2010. DOI: 10.12357/cjea.20220198
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristic evolution and influencing factors of the spatial correlation network of agricultural green total factor productivity in China
   TAN Rihui, LIU Huimin
   2022, 30(12): 2011-2022. DOI: 10.12357/cjea.20220339
   Abstract FullText HTML PDF
   Ecological development of agricultural engineering with the background of rural revitalization: ecological agricultural engineering
   WEI Xiuju, LIAO Yan, ZHU Ming
   2022, 30(12): 2023-2035. DOI: 10.12357/cjea.20220400
   Abstract FullText HTML PDF
   Government promotion, social networks and farmers’ adoption behavior of ecological farming technology
   WEI Binbin, YANG Zhihai
   2022, 30(12): 2036-2049. DOI: 10.12357/cjea.20220305
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>