Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Research progress of carbon nanotubes in delivery of plant genetic materials
   YAO Xue, CUI Lüjun, CHENG Huiling, MA Huixin, YE Ting, BIE Zhilong, WU Honghong
   2024, 32(5): 737-744. DOI: 10.12357/cjea.20230635
   Abstract FullText HTML PDF
   Nano-enabled seed treatment technology: an efficient strategy to enhance climate resilience of crops
   KANG Zhao, ZHAO Lijuan
   2024, 32(5): 745-754. DOI: 10.12357/cjea.20230641
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of nitrogen fertilizer productivity of spring maize on the Loess Plateau to different tillage measures: a meta-analysis
   CHEN Yafei, WANG Hui, NIU Biao, YIN Lina, WANG Shiwen, DENG Xiping
   2024, 32(5): 755-765. DOI: 10.12357/cjea.20230768
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of microbial residue nitrogen on soil nitrogen pool stability and maize nitrogen uptake under long-term varying nitrogen applications
   HAN Jian, ZHANG Yuming, HE Hongbo, LI Jundi, HU Chunsheng, LI Xiaoxin, DONG Wenxu, LIU Xiuping, ZHANG Lijuan
   2024, 32(5): 766-779. DOI: 10.12357/cjea.20240116
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different nitrogen fertilizer types on ammonia volatilization and nitrogen use efficiency of rice-oilseed rape rotation systems
   RAO Yiqing, YUE Ziqin, WANG Jinping, LI Chengfang
   2024, 32(5): 780-789. DOI: 10.12357/cjea.20230594
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of nitrogen absorption and utilization of super hybrid rice grown under two yield levels
   JIANG Peng, ZHOU Xingbing, ZHANG Lin, ZHU Yongchuan, GUO Xiaoyi, LIU Mao, XIONG Hong, GUO Changchun, XU Fuxian
   2024, 32(5): 790-803. DOI: 10.12357/cjea.20230691
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of long-term combined application of organic and chemical fertilizers on bacterial community characteristics and soybean yields
   FANG Hairui, LIU Junjie, CHEN Xueli, JIANG Yu, LIU Zhuxiu, GU Haidong, WAN Shuming, XIAO Yang
   2024, 32(5): 804-815. DOI: 10.12357/cjea.20230666
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of phosphorus fertilizer application rate on grain quality and starch synthase activity of different low-phosphorus-tolerant varieties of rice
   LI Yuyang, LI Haojing, HAO Weiming, ZHAO Xihui, CAO Jing, XU Guowei
   2024, 32(5): 816-826. DOI: 10.12357/cjea.20230476
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of irrigation and silicon application on leaf microstructure, photosynthetic characteristics and yield of winter wheat
   SUN Jinyang, CAO Caiyun, ZHENG Chunlian, LI Kejiang, MA Junyong, ZHANG Junpeng, DANG Hongkai
   2024, 32(5): 827-838. DOI: 10.12357/cjea.20230643
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different blue light intensities with continuous light on morphogenesis, photosynthetic characteristics and nutrient ion absorption of lettuce
   JIA Menghan, YANG Yang, ZHANG Yihan, CHEN Can, TONG Yuxin
   2024, 32(5): 839-850. DOI: 10.12357/cjea.20230729
   Abstract FullText HTML PDF
   A comparison and discussion of observational studies on farmland evapotranspiration in the North China Plain
   LI Rongji, YANG Tianyi, LIU Fan, SHEN Yanjun, ZHANG Yucui
   2024, 32(5): 851-859. DOI: 10.12357/cjea.20230642
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of the drought and heat tolerance of the ginger germplasm resource and its screening of identification indexes
   YANG Ying, ZHANG Lingling, LIANG Huaru, LI Xiaoxue, LI Huiling, REN Yongzheng, ZHANG Xuemei, LIU Yiqing
   2024, 32(5): 860-876. DOI: 10.12357/cjea.20230606
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of research hotspot and trends in China’s agricultural modernization
   CHEN Gui, FAN Qiaohong, SU Kai, LIN Wenxiong
   2024, 32(5): 877-895. DOI: 10.12357/cjea.20230628
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of extreme temperature on the resilience of grain production: perspectives on green finance
   FAN Zhennan, QIN Zhaohui, YU Siming
   2024, 32(5): 896-910. DOI: 10.12357/cjea.20240088
   Abstract FullText HTML PDF
   Landscape design and value inheritance analysis of agricultural culture in wetland of university campuses
   QIAN Xiaohu, LIU Shouzan, WANG Qing, DONG Dubin
   2024, 32(5): 911-918. DOI: 10.12357/cjea.20230777
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>