Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Review on measurement of agricultural carbon emission in China
   HU Yonghao, ZHANG Kunyang, HU Nanyan, WU Laping
   2023, 31(2): 163-176. DOI: 10.12357/cjea.20220777
   Abstract FullText HTML PDF
   Research progress of greenhouse gas emissions and sequestration of the Chinese food system
   JIN Xinpeng, BAI Zhaohai, MA Lin
   2023, 31(2): 177-193. DOI: 10.12357/cjea.20220025
   Abstract FullText HTML PDF
   Using soil organic carbon isotope composition analysis to elucidate the carbon cycle of agroecosystems
   LI Fadong, LI Zhaoxin, QIAO Yunfeng, LIU Shanbao, TIAN Chao, ZHU Nong, HIRWA Hubert, MEASHO Simon
   2023, 31(2): 194-205. DOI: 10.12357/cjea.20230029
   Abstract FullText HTML PDF
   Development measures of the fertilizer industry under the carbon peaking and carbon neutrality goals: Analysis of carbon emission reduction and existing problems from 2011 to 2020
   LI Hua, LI Xiuying, WANG Lei, LI Yuyi, WANG Jing
   2023, 31(2): 206-213. DOI: 10.12357/cjea.20220528
   Abstract FullText HTML PDF
   Research on green agricultural development under the dual-carbon goal: review and perspectives
   ZHANG Kangjie, YU Fawen
   2023, 31(2): 214-225. DOI: 10.12357/cjea.20220888
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of agricultural technical efficiency on agricultural carbon emission: Based on spatial spillover effect and threshold effect analysis
   YAN Guangyao, CHEN Weihong, QIAN Haihui
   2023, 31(2): 226-240. DOI: 10.12357/cjea.20220571
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of structural transformation, technological progress choice on agricultural carbon shadow price: An empirical analysis based on BP technology and a mediating effect model
   XU Biaowen, WANG Haiping, SHEN Zhiyang
   2023, 31(2): 241-252. DOI: 10.12357/cjea.20220492
   Abstract FullText HTML PDF
   Carbon budget and driving factors in marine fisheries in Liaoning Province, China
   LI Yuan, LI Tianhui, LIANG Jinshui, LI Faxiang, LIU Changfa
   2023, 31(2): 253-264. DOI: 10.12357/cjea.20220542
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of agricultural carbon emissions in Xinjiang and analysis of driving factors based on machine learning algorithms
   DENG Lu, YUAN Shengbo, BAI Ping, LI Huifang
   2023, 31(2): 265-279. DOI: 10.12357/cjea.20220501
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of gypsum application on grain yield and methane emissions in rice paddies: a global meta-analysis
   MENG Yi, LIAO Ping, WEI Haiyan, GAO Hui, DAI Qigen, ZHANG Hongcheng
   2023, 31(2): 280-289. DOI: 10.12357/cjea.20220428
   Abstract FullText HTML PDF
   Study on ammonia reduction technology by manure surface acidification in animal housing
   LIU Juan, WANG Xuan, CAO Yubo, BAI Zhaohai, MA Lin
   2023, 31(2): 290-299. DOI: 10.12357/cjea.20220538
   Abstract FullText HTML PDF
   Multi-scenario land use change and its impact on carbon storage based on coupled Plus-Invest model
   LUO Shuqi, HU Xiaomeng, SUN Yuan, YAN Cai, ZHANG Xin
   2023, 31(2): 300-314. DOI: 10.12357/cjea.20220520
   Abstract FullText HTML PDF
   Long-term fertilization effects on soil aggregates organic carbon sequestration and distribution in a yellow-mud paddy soil
   WANG Fei, LI Qinghua, HE Chunmei, WANG Ke, YOU Yanling, HUANG Yibin
   2023, 31(2): 315-324. DOI: 10.12357/cjea.20220307
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of increased atmospheric CO2 concentration and temperature on carbon and nitrogen metabolism in maize at the grain filling stage
   WANG Jiao, LI Ping, ZONG Yuzheng, ZHANG Dongsheng, SHI Xinrui, YANG Jing, HAO Xingyu
   2023, 31(2): 325-335. DOI: 10.12357/cjea.20220395
   Abstract FullText HTML PDF
   Response of deep soil CO2 concentration to precipitation events in semi-arid areas
   WANG Xiaolu, ZHANG Ning, HE Gaohang, LIN Xiaohua, CHEN Yan, WANG Rui, GUO Shengli
   2023, 31(2): 336-344. DOI: 10.12357/cjea.20220586
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>