Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Interspecific below-ground interactions driven by root exudates in agroecosystems with diverse crops
   YIN Xiaotong, YANG Hao, YU Ruipeng, LI Long
   2022, 30(8): 1215-1227. DOI: 10.12357/cjea.20220150
   Abstract FullText HTML PDF
   The definition, methods and key issues of grassland ecosystem carrying capacity
   YAN Lingyan, KONG Lingqiao, ZHANG Lu, OUYANG Zhiyun, HU Jinming
   2022, 30(8): 1228-1237. DOI: 10.12357/cjea.20210905
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of grassing on orchard ecosystem services: a global meta-analysis
   HU Pan, GAO Xiaodong, ZHAO Xining, YU Liuyang, HE Nana
   2022, 30(8): 1238-1248. DOI: 10.12357/cjea.20210752
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen migration along the soil-forage-livestock interface for Sorghum bicolor×S. sudanense
   LI Yuan, ZHAO Haiming, YOU Yongliang, WU Ruixin, LIU Guibo, YANG Zhimin, ZU Xiaowei
   2022, 30(8): 1249-1257. DOI: 10.12357/cjea.20210898
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of intensive farming practice on soil organic carbon stock in Huantai County
   HU Zhengjiang, KANG Xiaohan, XUE Xujie, LIAO Yan, WU Wenliang, MENG Fanqiao
   2022, 30(8): 1258-1268. DOI: 10.12357/cjea.20220268
   Abstract FullText HTML PDF
   Assessment of the N2O emission reduction potential in greenhouse vegetable fields based on the DNDC model
   KE Huadong, KONG Chenchen, LEI Haojie, DING Wuhan, LI Hu
   2022, 30(8): 1269-1282. DOI: 10.12357/cjea.20210735
   Abstract FullText HTML PDF
   Reducing ammonia emission via reactor composting technology
   LIU Juan, CAO Yubo, JIAO Yangmei, WANG Xuan, MA Lin
   2022, 30(8): 1283-1292. DOI: 10.12357/cjea.20220100
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of rice-crayfish coculture on rice yield and food security
   NI Mingli, DENG Kai, ZHANG Wenyu, SHANG Yongqing, WEI Feng, YUAN Pengli, LI Zhun, FAN Dan, CAO Cougui, WANG Jinping
   2022, 30(8): 1293-1300. DOI: 10.12357/cjea.20210891
   Abstract FullText HTML PDF
   Cotton mega-environment investigation and test environment evaluation for the national cotton variety trials in the northwest inland cotton production region
   QIAO Yintao, SUN Shixian, ZHAO Suqin, YANG Xiaoni, XU Naiyin
   2022, 30(8): 1301-1308. DOI: 10.12357/cjea.20220012
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparison of matter production and the light and temperature resources utilization efficiencies of the main cropping systems for paddy fields in the Dongting Lake region
   ZHAO Yang, GAO Dujuan, LI Chao, CHEN Youde, CUI Ting, TONG Zhongquan, LUO Xianfu
   2022, 30(8): 1309-1317. DOI: 10.12357/cjea.20210698
   Abstract FullText HTML PDF
   Climatic resources and drought characteristics of maize sown in different dates in the hilly area of central Sichuan: A case study of Zhongjiang, Sichuan
   LAN Tianqiong, LI Sijin, LAN Hanjun, DENG Changchun, DU Xia, CHEN Mouhao, CUI Shilei, YUAN Jichao, KONG Fanlei
   2022, 30(8): 1318-1327. DOI: 10.12357/cjea.20210906
   Abstract FullText HTML PDF
   Suitability of the cosmic-ray fast neutron soil moisture monitoring method in a low-latitude plateau
   WANG Zhongjin, WU Su, WU Dongli, ZHANG Zhenqiang, ZHAO Jie, LI Peng, CHEN Haibo
   2022, 30(8): 1328-1335. DOI: 10.12357/cjea.20210895
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristic wavelength selection and hyperspectral inversion of soil iron oxide
   ZHAO Hailong, GAN Shu, WANG Junjie, HU Lin
   2022, 30(8): 1336-1345. DOI: 10.12357/cjea.20220177
   Abstract FullText HTML PDF
   The potential and the impact factors for phosphorus recovery from wastewater via struvite precipitation
   Erick K. MUTAI, WANG Xuan, MA Lin
   2022, 30(8): 1346-1354. DOI: 10.12357/cjea.20210764
   Abstract FullText HTML PDF
   Difference in activation and absorption of different insoluble Cd between two tomato varieties with different Cd accumulation
   ZHANG Yukun, GAO Xitong, WANG Xiaomin, DUAN Yajun, LYU Shi, WANG Xue, LU Qianying, FENG Shengdong, YANG Zhixin
   2022, 30(8): 1355-1361. DOI: 10.12357/cjea.20210809
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of Pseudomonas TCd-1 inoculation on Cd uptake, rhizosphere soils enzyme activities and Cd bioavailability in rice (Oryza sativa) varieties with different Cd tolerance
   LIU Linglin, WANG Dunfei, HUANG Mingtian, XIAO Qingtie, YOU Wu, QIAN Xin, ZHENG Xinyu, LIN Ruiyu
   2022, 30(8): 1362-1371. DOI: 10.12357/cjea.20210854
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of direct saline irrigation and nitrogen and phosphorus application on a coastal saline-alkali soil planted Tamarix chinensis
   YANG Lilin, YANG Youshan, LI Lingman, QIU Fagen, ZHU Xiangmei
   2022, 30(8): 1372-1380. DOI: 10.12357/cjea.20210669
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>