Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Crop production and agricultural water consumption in the Beijing-Tianjin-Hebei region: History and water-adapting routes
   QI Yongqing, LUO Jianmei, GAO Ya, MIN Leilei, HAN Linna, SHEN Yanjun
   2022, 30(5): 713-722. DOI: 10.12357/cjea.20210726
   Abstract FullText HTML PDF
   Climate change and its effect on winter wheat yield in the main winter wheat production areas of China
   WANG Yan, ZHANG Xiaolong, SHI Jiali, SHEN Yanjun
   2022, 30(5): 723-734. DOI: 10.12357/cjea.20210702
   Abstract FullText HTML PDF
   Variation of evapotranspiration and its response to vegetation productivity in the North China Plain
   WANG Linna, HAN Shumin, LI Huilong, YANG Yonghui
   2022, 30(5): 735-746. DOI: 10.12357/cjea.20210922
   Abstract FullText HTML PDF
   Changes in and influencing factors of crop coefficient of winter wheat during the past 40 years on the Taihang Piedmont Plain
   LI Haotian, LI Lu, YAN Zongzheng, GAO Congshuai, HAN Linna, ZHANG Xiying
   2022, 30(5): 747-760. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210342
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of long-term warming and nitrogen fertilization on soil respiration and temperature sensitivity in the North China Plain
   HU Wenpei, ZHANG Chuang, HU Chunsheng, DONG Wenxu, WANG Yuying
   2022, 30(5): 761-768. DOI: 10.12357/cjea.20210237
   Abstract FullText HTML PDF
   Classification of agricultural critical zones in the North China Plain
   MA Wanjun, MIN Leilei, QI Yongqing, LIU Meiying, WU Lin, SHEN Yanjun
   2022, 30(5): 769-778. DOI: 10.12357/cjea.20220042
   Abstract FullText HTML PDF
   Research progress on the wheat powdery mildew resistance gene Pm2
   JIN Yuli, GU Tiantian, LIU Hong, AN Diaoguo
   2022, 30(5): 779-786. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210279
   Abstract FullText HTML PDF
   Research progress and prospects of foxtail millet salt tolerance
   LIU Wenwen, QIAO Yunzhou, YANG Hong, LI Yongpeng, QIAO Wenjun, DONG Baodi, LIU Mengyu
   2022, 30(5): 787-798. DOI: 10.12357/cjea.20210424
   Abstract FullText HTML PDF
   Review of research development associated with the application of saline water irrigation to vegetables
   CHEN Pei, WANG Jintao, DONG Xinliang, TIAN Liu, ZHANG Xuejia, LIU Xiaojing, SUN Hongyong
   2022, 30(5): 799-808. DOI: 10.12357/cjea.20210850
   Abstract FullText HTML PDF
   Adaptability evaluation of soil moisture products in the Hebei Plain
   SHI Jiali, ZHANG Xiaolong, MIN Leilei, ZHANG Jing, WANG Yan, SHEN Yanjun
   2022, 30(5): 809-819. DOI: 10.12357/cjea.20210697
   Abstract FullText HTML PDF
   Temperature effects of straw mulching on the agronomic and physiological characteristics of winter wheat
   CHEN Suying, NIU Junfang, ZHANG Xiying, SHAO Liwei, YAO Zhengang, LI Jianbo
   2022, 30(5): 820-830. DOI: 10.12357/cjea.20220120
   Abstract FullText HTML PDF
   Yield- and efficiency-increasing effect of new tillage-fertilization-sowing method on wheat in the North China Plain
   XU Ping, YANG Xianjie, FENG Zuolong, SUN Yanling, YANG Zhen, ZHANG Xiqun, DENG Xuebin, SHI Jiayi, ZHANG Zhengbin
   2022, 30(5): 831-841. DOI: 10.12357/cjea.20210851
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of warming and fertilization on soil organic carbon and total nitrogen contents, and δ13C and δ15N in farmland
   LI Jiazhen, DONG Wenxu, CHEN Tuo, HU Chunsheng
   2022, 30(5): 842-850. DOI: 10.12357/cjea.20220071
   Abstract FullText HTML PDF
   Runoff conditions in the Fuping Basin under an ensemble of climate change scenarios
   ROMAINE Ingabire, CAO Bo, CAO Jiansheng, ZHANG Xiaolong, LIU Xia, SHEN Yanjun
   2022, 30(5): 851-863. DOI: 10.12357/cjea.20210725
   Abstract FullText HTML PDF
   Applicability of the random forest model in quantifying the attribution of runoff changes
   WANG Yixuan, LIU Xia, SHEN Yanjun
   2022, 30(5): 864-874. DOI: 10.12357/cjea.20210652
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>