Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Regionalization of the matching degree of water, soil, and heat resources in Central Asia based on ecosystem services using PSO-SOFM neural network
   YAN Xue, HUANG Farong, LI Qian, ZHOU Hongfei, LI Lanhai
   2021, 29(2): 241-255. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200412
   Abstract FullText HTML PDF
   Analysis of agricultural water resource vulnerability and its variable characteristics in Central Asia
   YU Shui, HUANG Farong, LI Lanhai
   2021, 29(2): 256-268. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200433
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of crop water footprint changes in five Central Asian countries from 1992 to 2017
   MA Chi, YANG Zhongwen, SONG Jinxi, HAO Cailian, XIA Rui, JIA Ruining, CHEN Yan, ZHANG Xiaojiao
   2021, 29(2): 269-279. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200404
   Abstract FullText HTML PDF
   Variations in and predictions of irrigation water requirements of cotton and winter wheat in Central Asia
   TIAN Jing, SU Chenfang
   2021, 29(2): 280-289. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200407
   Abstract FullText HTML PDF
   Changes in water requirements for production and virtual water trade of cotton in Central Asia
   XIN Ping, HAN Shumin, YANG Yonghui, ZHOU Xinyao, ZHOU Hongfei
   2021, 29(2): 290-298. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200492
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial variation in major water quality types and its relationships with land cover in the middle and lower reaches of Aral Sea Basin
   ZHANG Yongyong, TAN Xiang, LI Fadong, RUAN Hongwei, YU Jingjie, GAO Yang, ZHAI Xiaoyan
   2021, 29(2): 299-311. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200429
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial-temporal variations in drought conditions and their climatic oscillations in Central Asia from 1990 to 2019
   PENG Yu, LI Fadong, XU Ning, KULMATOV Rashid, GAO Kechang, WANG Guoqin, ZHANG Yongyong, QIAO Yunfeng, LI Yanhong, YANG Han, HAO Shuai, LI Qi, KHASANOV Sayidjakhon
   2021, 29(2): 312-324. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200927
   Abstract FullText HTML PDF
   The land-use and land-cover change characteristics and driving forces of cultivated land in Central Asian countries from 1992 to 2015
   HAN Haiqing, WANG Xuhong, NIU Linzhi, LIANG Xiujuan, JIANG Xiaohui, TAN Zhuting
   2021, 29(2): 325-339. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200406
   Abstract FullText HTML PDF
   Influence of cybernetic theory, information theory, and system's theory on the development of agroecology in China
   LUO Shiming
   2021, 29(2): 340-344. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200693
   Abstract FullText HTML PDF
   Advances in plant nitrous oxide (N2O) emissions
   HU Huixian, YUAN Dan, ZENG Jiarui, YAO Jinzhi, HE Xiaodong, QIN Shuping, HU Chunsheng, ZHOU Shungui
   2021, 29(2): 345-354. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200444
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of climate change on phenophases and annual climate resources distribution and utilization of major food crops under a double-cropping system in Anhui Province
   RUAN Xinmin, CHEN Xi, YUE Wei, ZHAN Xinchun, CONG Xihan, DU Hongyang, SHI Fuzhi, LUO Zhixiang
   2021, 29(2): 355-365. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200459
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial distribution characteristics and influencing factors of star-level rural tourism areas in Jiangsu Province
   SONG Juyu, JIANG Weibing, HE Lan
   2021, 29(2): 366-378. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200269
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of rice-fish-chicken ridge cultivation on stem lodging resistance, panicle traits, and yield of rice
   LIANG Yugang, CHEN Yisha, CHEN Lu, MA Weiwei, MENG Xiangjie, HUANG Huang, YU Zhengjun
   2021, 29(2): 379-388. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200438
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of reducing water and nitrogen supplies in rotated wheat with previous plastic mulched maize
   GUO Yao, CHEN Guiping, YIN Wen, ZHAO Cai, YU Aizhong, FAN Zhilong, HU Falong, FAN Hong, CHAI Qiang
   2021, 29(2): 389-399. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200451
   Abstract FullText HTML PDF
   Lycium barbarum root water uptake characteristics in the Qaidam Basin irrigation
   ZHOU Yanqing, GAO Xiaodong, WANG Jiaxin, ZHAO Xining
   2021, 29(2): 400-409. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200435
   Abstract FullText HTML PDF
   Sugarcane planting area and growth monitoring based on remote sensing in Guangxi
   XIE Xinchang, YANG Yunchuan, TIAN Yi, LIAO Liping, MO Chongxun, WEI Junpei, ZHOU Jinyu
   2021, 29(2): 410-422. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200419
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>