Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   A high-resolution ammonia emission inventory for cropland and livestock production in China
   WANG Chen, ZHANG Xiuming, DUAN Jiakun, ZHAO Zhanqing, TI Chaopu, WANG Guishi, ZHOU Feng, ZHANG Lin, LIU Hongbin, DONG Hongmin, ZHU Zhiping, GU Baojing
   2021, 29(12): 1973-1980. DOI: 10.12357/cjea.20210298
   Abstract FullText HTML PDF
   Ammonia emission patterns of typical planting systems in the middle and lower reaches of the Yangtze River and key technologies for ammonia emission reduction
   XIA Yongqiu, WANG Shenqiang, SUN Pengfei, CHEN Xiaoqin, SHEN Jianlin, WANG Hua, XIAO Zhihua, LI Xiaoming, YANG Guang, YAN Xiaoyuan
   2021, 29(12): 1981-1989. DOI: 10.12357/cjea.20210247
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparison of two monitoring methods for ammonia volatilization based on rice-wheat rotation system
   WANG Yuan, MIN Ju, SHI Peihua, MA Mingkun, HAO Yaqiong, SHI Weiming
   2021, 29(12): 1990-2001. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210210
   Abstract FullText HTML PDF
   The effects of nitrogen fertilizer deep placement on the ammonia volatilization from paddy fields in the Taihu Lake region of China
   WANG Shuwei, LIN Jinghui, WU Zhenggui, CHEN Ji, PAN Yunjun, SHENG Xuewen
   2021, 29(12): 2002-2012. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210119
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of different water and nitrogen management on ammonia volatilization in pear orchard soil
   XING Hanbing, DONG Wenxu, PANG Guibin, HU Chunsheng
   2021, 29(12): 2013-2023. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.210133
   Abstract FullText HTML PDF
   Combined return of rice straw and organic fertilizer to yellow-mud paddy soil to improve the rice productivity and substitute chemical fertilizers
   WANG Fei, LI Qinghua, HE Chunmei, LIU Cailing, YOU Yanling, HUANG Yibin
   2021, 29(12): 2024-2033. DOI: 10.12357/cjea.20210267
   Abstract FullText HTML PDF
   The effects and mechanism of climate change on vegetables quality: a review
   ZHANG Lu, ZHANG Wei, CHEN Xinping
   2021, 29(12): 2034-2045. DOI: 10.12357/cjea.20210327
   Abstract FullText HTML PDF
   Quantification planting density based on heat resource for enhancing grain yield and heat utilization efficiency of grain mechanical harvesting maize
   YU Shengnan, GAO Julin, MING Bo, WANG Zhen, ZHANG Baolin, YU Xiaofang, SUN Jiying, LIANG Hongwei, WANG Zhigang
   2021, 29(12): 2046-2060. DOI: 10.12357/cjea.20210231
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatiotemporal changes in the characteristics of the safe growth period and high temperature damage of ratoon rice in nine southern provinces of South China
   DUAN Licheng, GUO Ruige, CAI Zhe, LIN Zhijian, WU Ziming, FANG Sheng, ZHANG Chonghua, LIU Dan
   2021, 29(12): 2061-2073. DOI: 10.12357/cjea.20210244
   Abstract FullText HTML PDF
   Classification design of the meteorological index insurance for cold-frost damage on tea in Fujian Province
   HUANG Chuanrong, CHEN Jiajin, SUN Chaofeng, WU Li, TAO Hongchao, LIN Huiyang
   2021, 29(12): 2074-2083. DOI: 10.12357/cjea.20210304
   Abstract FullText HTML PDF
   Suitability analysis of remote sensing monitoring methods for grassland vegetation growth
   RAO Xinyu, LI Hongjun, ZHANG Shengwei, LUO Meng, LIU Zhiqiang, ZHANG Jingwen
   2021, 29(12): 2084-2092. DOI: 10.12357/cjea.20210280
   Abstract FullText HTML PDF
   Identification of key areas of territorial ecological restoration in Taihang Mountains — A case study of Tang County
   WEN Xuejing, ZHOU Zhi, ZHANG Meili, ZHANG Pengtao, ZHANG Guijun, ZHANG Qinrui
   2021, 29(12): 2093-2106. DOI: 10.12357/cjea.20210387
   Abstract FullText HTML PDF
   Forty years of China’s eco-agriculture: Looking back and looking forward—To commemorate the 30th anniversary of Professor MA Shijun’s death, the founder and promoter of eco-agriculture concept
   HU Tao, QI Ye, SUN Hongliang
   2021, 29(12): 2107-2115. DOI: 10.12357/cjea.20210616
   Abstract FullText HTML PDF
   Rural Ecology: An emerging discipline for the rural sustainable development
   WANG Songliang, SHI Shengxu, WU Renye, DAI Yongwu
   2021, 29(12): 2116-2125. DOI: 10.12357/cjea.20210438
   Abstract FullText HTML PDF
   Linkage preference and heterogeneity of small farmers and the eco-agricultural industry chain: Based on the choice experiment method
   SHANG Jie, LIU Shuang, CHEN Ximing
   2021, 29(12): 2126-2138. DOI: 10.12357/cjea.20210290
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>