Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Mitigation of nitrogen and phosphorus leaching from cropland in northern China
   MA Lin, WANG Hongyuan, LIU Gang, HU Kelin, LIANG Chao, DU Lianfeng, GUO Shengli, BAI Zhaohai, WANG Fenghua, LI Xiaoxin, WANG Shiqin, HU Chunsheng
   2021, 29(1): 1-10. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200910
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen and phosphorus leaching characteristics and temporal and spatial distribution patterns in northern China farmlands
   WANG Hongyuan, LI Jungai, FAN Bingqian, LUO Xiaosheng, PENG Chang, ZHAI Limei, LI Hu, MA Lin, LIU Hongbin
   2021, 29(1): 11-18. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200572
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of rainfall on nitrogen and phosphorus leaching in rainfed spring maize black soil farmland in Jilin Province, China
   JIAO Yunfei, LI Qiang, GAO Hongjun, WANG Zhou, ZHANG Xiuzhi, ZHU Ping, PENG Chang
   2021, 29(1): 19-28. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200571
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of nitrogen application on nitrogen and phosphorus leaching in fluvo-aquic soil on a winter wheat-summer maize rotation farmland
   LUO Xiaosheng, KOU Changlin, WANG Xiaofei, LI Taikui, WANG Hongyuan
   2021, 29(1): 29-37. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200548
   Abstract FullText HTML PDF
   Modeling nitrogen transport and leaching process in a greenhouse vegetable field
   LEI Haojie, LI Guichun, DING Wuhan, XU Chi, WANG Hongyuan, LI Hu
   2021, 29(1): 38-52. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200570
   Abstract FullText HTML PDF
   Mechanism of nitrogen leaching in fluvo-aquic soil and deep vadose zone
   in the North China Plain
   NIU Xinsheng, ZHANG Chong, JU Xiaotang
   2021, 29(1): 53-65. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200644
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of macropore preferential flow on nitrogen leaching in a North China Plain farmland
   ZENG Hui, WEN Na, ZHANG Jianfeng, ZHANG Jie, HU Kelin, LIU Gang
   2021, 29(1): 66-75. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200508
   Abstract FullText HTML PDF
   The effects of farmland cracks on nitrate leaching in the North China Plain
   A Liman, ZHANG Jie, ZENG Hui, DING Tianyu, LUO Zhiying, LI Lili, HU Kelin, LIU Gang
   2021, 29(1): 76-84. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200506
   Abstract FullText HTML PDF
   Phosphorus adsorption onto ferrihydrite and predicting colloidal phosphorus transport
   MA Jie, MA Yuling, QIAN Xiaoyan, WANG Zhiqiao, CHEN Yali, WENG Liping, LI Yongtao
   2021, 29(1): 85-93. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200461
   Abstract FullText HTML PDF
   Isolation, identification, and functional characterization of denitrifiers from the deep vadose zone and aquifer in the North China Plain
   ZHAO Huicheng, LIU Mengshuai, CHEN Shuaimin, WANG Xinzhen, WANG Shiqin, HU Chunsheng, LIU Binbin, WANG Fenghua
   2021, 29(1): 94-101. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200519
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen leaching risks and control mechanisms of spring maize fields in black soil
   YUAN Lei, CHEN Xin, LYU Liping, MA Jian, SHI Yi, JIA Jingchao, XIE Hongtu, ZHANG Xudong, HE Hongbo, LIANG Chao, LU Caiyan
   2021, 29(1): 102-112. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200499
   Abstract FullText HTML PDF
   Mitigation of nitrogen and phosphorus leaching from black soil croplands in Northeast China
   ZHANG Wei, WANG Rui, LI Siqi, LU Caiyan, XIE Hongtu, SUI Yueyu, ZHANG Xiuzhi
   2021, 29(1): 113-118. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200496
   Abstract FullText HTML PDF
   The effect of reduced irrigation and chemical fertilizers on phosphorus accumulation and leaching in Mollisol vegetable fields
   CHEN Yimin, XU Xin, JIAO Xiaoguang, QU Hongyun, HOU Meng, SUI Yueyu
   2021, 29(1): 119-127. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200462
   Abstract FullText HTML PDF
   A review of the freeze-thaw cycling effect on arable soil nitrogen and phosphorus leaching
   DENG Fangbo, BAO Xuelian, LIANG Chao, XIE Hongtu
   2021, 29(1): 128-140. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200494
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen leaching mitigation in fluvo-aquic soil in the North China Plain
   MENG Fanqiao, WANG Kun, XIAO Guangmin, WANG Kaiyong, HU Zhengjiang, ZHANG Haixia, XU Xiuchun, ZHANG Wei, YANG Xuan
   2021, 29(1): 141-153. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200523
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of groundwater fluctuation on nitrate nitrogen transport after nitrogen application in cropland soil
   LIU Jing, ZHU Xinyu, LI Shunjiang, KANG Lingyun, MA Maoting, DU Lianfeng
   2021, 29(1): 154-162. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200707
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of field management practices on nitrogen and phosphate leaching in the cinnamon soil area of China
   GUO Shengli, ZHANG Shulan, DANG Tinghui, GUO Liping, LI Lijun, GAO Pengcheng, WANG Rui
   2021, 29(1): 163-175. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200576
   Abstract FullText HTML PDF
   The effects of water and fertilizer practices on nitrogen leaching in open-field vegetable soil in North China
   YANG Rongquan, XIE Liyong, ZHENG Yimin, LI Ming, WEI Na, LI Yingchun, JU Xiaotang, GUO Liping
   2021, 29(1): 176-186. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200533
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of water and nutrient management and biochar application on crop yield, phosphorus use efficiency, and phosphorus leaching
   LU Huiyu, DU Wenting, ZHANG Hongtao, XU Jiaxing, HAN Yan, ZHENG Jingrui, WANG Renjie, YANG Xueyun, ZHANG Shulan
   2021, 29(1): 187-196. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200513
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen and phosphorus leaching differs among cinnamon soil layers
   MA Linjie, HUO Xiaolan, JIN Dongsheng, LIU Ping, HUO Chen, HUI Wei, LI Lijun
   2021, 29(1): 197-207. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200585
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatial distribution and changes of nitrate in the vadose zone and underground water in northern China
   LI Xiaoxin, WANG Shiqin, CHEN Xiaoru, LEI Yuping, GAO Pengcheng, HU Chunsheng, MA Lin
   2021, 29(1): 208-216. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200862
   Abstract FullText HTML PDF
   Regional nitrogen and phosphorus leaching mitigation strategies based on nutrient losses vulnerable zones in China
   JIN Xinpeng, BAI Zhaohai, MA Lin
   2021, 29(1): 217-229. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200792
   Abstract FullText HTML PDF
   Regional characteristics of nitrate sources and distributions in the shallow groundwater of the Lake Baiyangdian watershed
   WANG Shiqin, TAN Kangda, ZHENG Wenbo, MA Lin, SONG Xianfang, TANG Changyuan, HU Chunsheng
   2021, 29(1): 230-240. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.200672
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>