Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Green development of paddy field farming systems in the Yangtze River Economic Belt
   HUANG Guoqin
   2020, 28(1): 1-7. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190500
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of planting structure changes on agricultural water requirement in North China Plain
   ZHANG Yafang, GUO Ying, SHEN Yanjun, QI Yongqing, LUO Jianmei
   2020, 28(1): 8-16. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190490
   Abstract FullText HTML PDF
   Climatic potential productivity and stress risk of winter wheat under the background of climate change in Anhui Province
   LU Yanyu, SUN Wei, TANG Wei'an, HE Dongyan, DENG Hanqing
   2020, 28(1): 17-30. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190463
   Abstract FullText HTML PDF
   Canopy microenvironment change of peanut intercropped with maize and its correlation with pod yield
   LIN Songming, MENG Weiwei, NAN Zhenwu, XU Jie, LI Lin, ZHANG Zheng, LI Xinguo, GUO Feng, WAN Shubo
   2020, 28(1): 31-41. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190525
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of sowing dates on lint yield, fiber quality, and use of nitrogen, phosphorus and potassium in cotton field-seeded after barley or oilseed rape harvest in Yangtze River Valley, China
   YANG Changqin, ZHANG Guowei, LIU Ruixian, WANG Xiaojing, NI Wanchao
   2020, 28(1): 42-49. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190534
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of harvesting date on mechanical grain-harvesting quality of spring maize in Sichuan Province
   KONG Fanlei, ZHAO Bo, WU Yawei, LI Xiaolong, CHEN Xiang, KE Yongpei, YUAN Jichao
   2020, 28(1): 50-56. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190544
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of soil moisture before sowing and phosphate fertilizers on grain filling characteristics and yield of dryland wheat
   YUAN Yaqi, SUN Min, LIN Wen, CAO Biyun, TIAN Xin, GAO Zhiqiang, LI Tingliang
   2020, 28(1): 57-67. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190423
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of nutrient expert recommendation fertilization on rice yield and fertilizer use in northern Jiangsu Province
   SONG Die, CHEN Xinbing, DONG Yangyang, SHA Zhimin, XU Xinpeng, CAO Linkui
   2020, 28(1): 68-75. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190506
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of shading and waterlogging following anthesis on starch synthesis and dry matter accumulation in wheat grain
   WANG Min, WANG Shaoyu, WU Jiajia, XU Kaifang, WANG Tao, HE Qifang, XING Xiaoli, YAO Wenzheng, ZHANG Wenjing
   2020, 28(1): 76-85. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190540
   Abstract FullText HTML PDF
   Simulation model of the grain protein content of dryland wheat based on APSIM
   NIE Zhigang, LI Guang, WANG Jun, DONG Lixia, LU Yulan, LUO Cuiping, MA Weiwei
   2020, 28(1): 86-95. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190135
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of long-term application of biochar and straw on soil organic carbon in purple soil aggregates of sloping uplands
   LIN Hongyu, ZHOU Minghua, ZHANG Bowen, LI Ziyang, ZHU Bo
   2020, 28(1): 96-103. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190614
   Abstract FullText HTML PDF
   Temporal-spatial changes in cultivated land quality in a black soil region of Northeast China
   YAO Dongheng, PEI Jiubo, WANG Jingkuan
   2020, 28(1): 104-114. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190485
   Abstract FullText HTML PDF
   Seasonal variation of meat duck manure production characteristics
   YAN Ting, ZHU Zhiping, GAO Lifu, LU Lianshui, SUN Haiceng, YU Xin, LUO Qianliang
   2020, 28(1): 115-123. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190644
   Abstract FullText HTML PDF
   Identification of potential abandoned farmland and driving factors in Honghe Hani Rice Terrace
   LIU Zhilin, DING Yinping, JIAO Yuanmei, LIU Chengjing
   2020, 28(1): 124-135. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190521
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact factors and production performance of adoption of green control technology: An empirical analysis based on the survey data of rice farmers in Sichuan Province
   XIONG Ying, HE Peng
   2020, 28(1): 136-146. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190673
   Abstract FullText HTML PDF
   Comprehensive evaluation of returning grazing lands to grasslands in a desertification control area based on the perspectives of farmers and herdsmen: A case study of Etuoke Banner, Inner Mongolia
   CUI Yue, ZHAO Kai, ZHOU Shengqiang, HE Jing
   2020, 28(1): 147-158. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190788
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>