Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Biochar's effect on soil N2O consumption and the microbial mechanism
   HE Chaohui, DONG Wenxu, HU Chunsheng, LI Jiazhen
   2019, 27(9): 1301-1308. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190175
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen and phosphorus cycling characteristics and balance of the integrated rice-crayfish system
   SI Guohan, YUAN Jiafu, PENG Chenglin, XIA Xiange, CHENG Jianping, XU Xiangyu, JIA Ping'an, XIE Yuanyuan, ZHOU Jianxiong
   2019, 27(9): 1309-1318. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190088
   Abstract FullText HTML PDF
   Research advances in vegetation restoration and its ecological effects in earth-rock mountain areas of North China
   WANG Zhiyin, CAO Jiansheng
   2019, 27(9): 1319-1331. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190108
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of nitrogen reduction on yield stability of sweet maize//soybean intercropping system in South China
   LIU Pei, SHAO Yuting, WANG Zhiguo, TANG Yiling, WANG Jianwu
   2019, 27(9): 1332-1343. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190129
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of conservation tillage on natural resources utilization efficiency and sustainability of integrated wheat-maize intercropping system
   WANG Qiming, HU Falong, CHAI Qiang
   2019, 27(9): 1344-1353. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190063
   Abstract FullText HTML PDF
   Simulation of dry matter accumulation and nitrogen absorption in a maize/soybean intercropping system supplied with different nitrogen levels
   WANG Xuerong, ZHANG Runzhi, LI Shumin, XU Ning, MU Yao, ZHANG Chunyi
   2019, 27(9): 1354-1363. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190075
   Abstract FullText HTML PDF
   Crop yield increasing and efficiency improving effects and development of technology of ridge-furrow cultivation with plastic film mulching
   JIN Lele, QIAO Yunzhou, DONG Baodi, YANG Hong, WANG Yakai, LIU Mengyu
   2019, 27(9): 1364-1374. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190153
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of short-term heat stress on island cotton yield formation of different fruiting branches
   CHEN Zhen, CHEN Ping, ZHANG Jusong, Abudukadier•KUERBAN, LIN Tao, GUO Rensong
   2019, 27(9): 1375-1384. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181102
   Abstract FullText HTML PDF
   Backscattering characteristics and texture information analysis of typical crops based on synthetic aperture radar: A case study of Nong'an County, Jilin Province
   WANG Lihua, JIN Huihu, WANG Chencheng, SUN Ruixi
   2019, 27(9): 1385-1393. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190274
   Abstract FullText HTML PDF
   Early warning system of field phosphorus loss risk for double cropping area in North China
   JI Hongjie, ZHANG Huaizhi, ZHANG Renlian, XU Aiguo, TIAN Changyu
   2019, 27(9): 1394-1401. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190229
   Abstract FullText HTML PDF
   Growth and nutrient uptake rates of duckweed cultivated on anaerobically digested dairy manure
   Kruger Kevin, He B.Brian, Chen Lide
   2019, 27(9): 1402-1408. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190251
   Abstract FullText HTML PDF
   Green/blue water allocation as affected by Grain-for-Green practices in the upper reaches of the Yiluo River
   LIAN Xie, HUANG Feng
   2019, 27(9): 1409-1420. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190032
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of conservation tillage on soil wind erosion characteristics in the Hexi oasis irrigational area
   LI Yinke, LI Jingjing, ZHOU Lanping, LIU Guangwu, ZHANG Jinhu, ZHANG Zhiping, ZHENG Qingzhong
   2019, 27(9): 1421-1429. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181038
   Abstract FullText HTML PDF
   Model optimized construction and technology integrated application of intercropping in kiwifruit orchard
   LAI Ruilian, LONG Yu, CHENG Chunzhen, FENG Xin, WU Rujian, CHEN Yiting, WENG Boqi
   2019, 27(9): 1430-1439. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190057
   Abstract FullText HTML PDF
   Risk assessment of hot damages for single-cropping rice based on accumulation index of heat stress in Sichuan
   LIU Jia, QING Qingtao, CHEN Chao, ZHANG Yufang, ZOU Yujia
   2019, 27(9): 1440-1452. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.190019
   Abstract FullText HTML PDF
   Measurement of rural multi-dimensional poverty in the Taihang Mountains by using Beiye Township of Pingshan County as a model
   YU Shuhui, LI Ludan, CAO Mengmeng, SHANG Guofei
   2019, 27(9): 1453-1462. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181126
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>