Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Tracing groundwater nitrogen source in Huai River Basin agro-ecosystem
   LIAO Man, MA Teng, ZHENG Qianlin, LIU Yanjun, LUO Fei
   2019, 27(5): 665-676. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180763
   Abstract FullText HTML PDF
   Impact of surface acidification of manure on ammonia emission in animal housing
   LIU Juan, BAI Zhaohai, CAO Yubo, ZHANG Nannan, ZHAO Zhanqing, MA Lin
   2019, 27(5): 677-685. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181086
   Abstract FullText HTML PDF
   Available phosphorus status and critical threshold for leaching in greenhouse soils influenced by different fertilizer sources
   NIU Junfang, FENG Junxia, ZHANG Xiying
   2019, 27(5): 686-693. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180909
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation of regional ecological carrying capacity coupling with landscape pattern and ecosystem services
   LIU Shiliang, WU Xue, ZHU Jiali, ZHANG Hui, JIA Kejing, ZHAO Shuang
   2019, 27(5): 694-704. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180910
   Abstract FullText HTML PDF
   Nitrogen, phosphorus and potassium cycling and sustainability of rice yield in a winter crop-double cropping rice rotation system
   ZHANG Fan
   2019, 27(5): 705-716. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180767
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of nitrogen forms on decomposition and nutrient release of rapeseed straw
   LI Xiaowei, HAN Shang, LEI Zhimeng, WU Ji, SHI Zuliang, SUN Zhixiang, LI Min, WANG Hui, TANG Shan, CHENG Wenlong, ZHU Lin
   2019, 27(5): 717-725. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180810
   Abstract FullText HTML PDF
   Applicability of Partial Root-zone Irrigation model to simulate evapotranspiration and transpiration in drip irrigation jujube orchards in southern Xinjiang
   ZHENG Ming, ZHAO Jinghua, MA Yingjie, HONG Ming
   2019, 27(5): 726-737. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180984
   Abstract FullText HTML PDF
   Comparison of mineral elements between fruit and vegetative branch leaves of the Chinese winter jujube during the fruit development stage
   WANG Yao, DONG Linshui, SONG Aiyun, LIU Jingtao, LU Zhaohua, PENG Ling, ZHANG Mengli
   2019, 27(5): 738-746. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.181098
   Abstract FullText HTML PDF
   Physiological adversity resistance of sea rice to salinity stress
   WANG Xuming, ZHAO Xiaxia, CHEN Jingyang, XU Jianghuan, ZHOU Bolin, WANG Panpan, MO Su, MO Junjie, XIE Ping, ZHOU Hongkai
   2019, 27(5): 747-756. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180656
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of exogenous ethylene on physiological metabolism of Zea mays seedlings under cadmium stress
   LIU Juan, ZHAO Huanrui, LIU Yonghua, WANG Jinghui
   2019, 27(5): 757-765. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180915
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of Penicillium griseofulvum on control of Orobanche aegyptiaca and microorganisms in rhizosphere soils of tomato
   CHEN Jie, MA Yongqing, GUO Zhenguo, XUE Quanhong
   2019, 27(5): 766-773. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180903
   Abstract FullText HTML PDF
   Evolution of grassland ecological footprints based on variable structures of farming-pasturing interlocked areas
   GAO Yining, ZHAO Mengli, WANG Hongliang, HAO Jinmin, XIONG Mei, ZHAO Tianqi
   2019, 27(5): 774-784. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180900
   Abstract FullText HTML PDF
   Development of a "production-ecology-life" coupling tea garden in a mountain area
   LIU Penghu, WANG Yixiang, HUANG Ying, LUO Xuhui, GAO Chengfang, WENG Boqi
   2019, 27(5): 785-792. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180817
   Abstract FullText HTML PDF
   Decoupling and predictive analysis of greenhouse gas emission from animal husbandry in China
   WANG Huan, QIAO Juan
   2019, 27(5): 793-802. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180826
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation and improvement of agricultural land resource utilization efficiency:A case study of Jiangxi Province
   HUANG Heping, WANG Zhipeng
   2019, 27(5): 803-814. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180992
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>