Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Effect of combined application of organic and inorganic fertilizers on soil nitrous oxide emission in maize-cowpea systems in central China
   SHUAI Yanju, LIU Tianqi, CAO Cougui, LI Chengfang
   2018, 26(12): 1763-1772. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180191
   Abstract FullText HTML PDF
   Heat conduction law of hydroponic nutrient solution as heat storage medium
   MA Yujing, WEN Xiangzhen, DU Liwen, LI Yaling
   2018, 26(12): 1773-1780. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180359
   Abstract FullText HTML PDF
   Revisiting crop water production functions in terms of cross-regional applications
   LI Zhongkai, LIU Hu, ZHAO Wenzhi
   2018, 26(12): 1781-1794. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180369
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of cow dung and biochar on root growth, soil properties and nitrogen utilization of apple
   WANG Fen, LIU Hui, FENG Jingtao, TIAN Ge, LIU Xiangyang, GE Shunfeng, JIANG Yuanmao
   2018, 26(12): 1795-1801. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180394
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of mulching patterns on root growth and soil environment of Lycium barbarum
   XU Shengrong, ZHANG Enhe, MA Ruili, WANG Qi, LIU Qinglin, WANG Heling
   2018, 26(12): 1802-1810. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180305
   Abstract FullText HTML PDF
   Identification of chemicals in potato root exudates under different years of continuous cropping and their biologic effects
   ZHANG Wenming, QIU Huizhen, ZHANG Chunhong, HAI Long
   2018, 26(12): 1811-1818. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180086
   Abstract FullText HTML PDF
   Evapotranspiration model and crop coefficient of greenhouse eggplant in North China
   WANG Helei, LI Jiaxi, FAN Fengcui, HAN Xianzhong, LIU Shengyao, LI Zhihong, JIA Jianming, WANG Kejian, ZHANG Zhe, JIA Songnan
   2018, 26(12): 1819-1827. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180192
   Abstract FullText HTML PDF
   Physiological mechanism of FeSO4 priming improvement of seed germination performances of Gentiana macrophylla
   NIU Xiaoxue, MU Meng, LI Baohua, DONG Xuehui
   2018, 26(12): 1828-1835. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180257
   Abstract FullText HTML PDF
   A method for evaluating climate quality of Dangshansu pear using key quality factors
   LI De, GAO Chao, SUN Yi, YANG Jian, FAN Xiaoling
   2018, 26(12): 1836-1845. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180378
   Abstract FullText HTML PDF
   Biochar effect on soil physical properties: A review
   DONG Xinliang, LIN Qimei
   2018, 26(12): 1846-1854. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180277
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of soil fertility quality and minimum dataset for yellow-mud paddy fields in Fujian Province
   WANG Fei, LI Qinghua, LIN Cheng, HE Chunmei
   2018, 26(12): 1855-1865. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180194
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of fertilization managements on soil organic carbon and microbial community structure
   LI Qian, MA Kun, YE Xiuxiang, YANG Jinjuan, NIU Hongxia, MA Ling
   2018, 26(12): 1866-1875. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.171190
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of long-term fertilization on soil phosphorus characteristics and loss risk of red soil
   XIA Wenjian, JI Jianhua, LIU Jia, LI Zuzhang, YU Xichu, WANG Ping, LI Daming, LIU Xiumei, WANG Shaoxian, LI Yao
   2018, 26(12): 1876-1886. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180532
   Abstract FullText HTML PDF
   GIS-based pollution risk assessment of nitrogen and phosphorus loss in surface runoff in farmlands in Fujian Province
   KANG Zhiming, ZHANG Rongxia, YE Yuzhen, WU Renye, WANG Songliang
   2018, 26(12): 1887-1897. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180118
   Abstract FullText HTML PDF
   Livestock manure emission and cultivated land pollution load in the midst upstream of Danjiang River in Shangluo City
   WANG Mangsheng, ZHANG Shuangqi, YANG Jiyuan, YANG Lei
   2018, 26(12): 1898-1907. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180174
   Abstract FullText HTML PDF
   Change in rocky desertification and effect of socio-economic activities in Guizhou
   WANG Xiaofan, XU Erqi, ZHANG Hongqi, ZHANG Quanjing
   2018, 26(12): 1908-1918. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180459
   Abstract FullText HTML PDF
   Emergy analysis of chicken breeding modes under low-efficient Pinus massoniana forests
   GAO Chengfang, HUANG Ying, ZHANG Xiaopei, LUO Xuhui, CHEN En, LI Wenyang, WENG Boqi
   2018, 26(12): 1919-1928. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.180301
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>