Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Participatory evaluation of rural historic landscape based on the 3D e-Sandbox:A case study in Duimenshan Village in Guizhou Province
   ZHANG Xiaotong, DUAN Jinming, YU Linjun, LU Yongfei, WANG Xiaojun
   2017, 25(10): 1403-1412. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170128
   Abstract FullText HTML PDF
   Energy balance and closure of typical winter wheat farmland ecosystem in the North China Plain
   WU Dongxing, LI Guodong, ZHANG Xi
   2017, 25(10): 1413-1422. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170150
   Abstract FullText HTML PDF
   Ecological characteristics of cultivated Haloxylon ammodendron communities in Gurbantunggut Desert
   DING Gaigai, JIANG Jin, SONG Chunwu, LI Shengyu, WANG Haifeng, ZHOU Jie, LI Yaping
   2017, 25(10): 1423-1432. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170111
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of exogenous phosphorus input on the availability and turnover characteristics of soil carbon pool in agro-riparian wetlands
   SUN Xingzhao, SHEN Jianguo, WANG Zhong, LIU Meng, LOU Liping, YUE Chunlei, ZHANG Zhijian
   2017, 25(10): 1433-1443. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170266
   Abstract FullText HTML PDF
   Isolation, identification and activity of ammonifiers, nitrosobacteria and microbial characteristics in tobacco-planted soils
   ING Mengjiao, HUANG Ying, LI Chunshun, BIN Jun, LI Qiang, FAN Wei, ZHANG Yi, ZHOU Jiheng
   2017, 25(10): 1444-1455. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170169
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of Bemisia tabaci feeding on nutrients and resistance-related compounds of pepper varieties with different insect resistances
   LI Chuanming, HE Jing, GU Ai'xiang, SU Honghua, WU Xiaoxia, ZHANG Haibo, XIE Yamei, WU Yahong, ZHOU Fucai
   2017, 25(10): 1456-1462. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170372
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of nitrogen application rate on soil microbial quantity and soil enzymes activities in maize/soybean intercropping systems
   FU Zhidan, ZHOU Li, CHEN Ping, DU Qing, PANG Ting, YANG Wenyu, YONG Taiwen
   2017, 25(10): 1463-1474. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170335
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of water deficit on mineral element absorption, distribution and water utilization by different wheat varieties
   LI Dongxiao, WANG Hongguang, ZHANG Di, ZHAO Guoying, LI Haoran, JIA Bin, LI Yanming, LI Ruiqi
   2017, 25(10): 1475-1484. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170272
   Abstract FullText HTML PDF
   Effect of nitrogen management and cultivation method on grain-filling characteristics and grain yield of indica hybrid rice
   YAN Tianrong, LI Xuyi, LI Na, JIANG Mingjin, YANG Zhiyuan, HE Yan, WANG Chunyu, WANG Haiyue, MA Jun
   2017, 25(10): 1485-1494. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170337
   Abstract FullText HTML PDF
   Effects of combined biochemical inhibitors and fertilization models on nutrient uptake and use efficiency of rice in yellow clayey field
   ZHOU Xuan, WU Lianghuan, DAI Feng
   2017, 25(10): 1495-1507. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170292
   Abstract FullText HTML PDF
   Spatio-temporal variation in reference evapotranspiration in recent 50 years in karst and non-karst areas in Guangxi Zhuang Autonomous Region
   WU Liping, CHEN Hongsong, LIAN Jinjiao, FU Zhiyong, WANG Sheng
   2017, 25(10): 1508-1517. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170293
   Abstract FullText HTML PDF
   Overexpression of Suaeda salsa SsNHX1 gene enhanced salt and drought tolerance of transgenic tobacco
   CHEN Xin, MA Chao, YANG Yongjuan, WANG Hongling, HUANG Ying, ZHANG Xiaoxia, HUANG Kaifeng, ZHAO Zhuo, ZHANG Suzhi
   2017, 25(10): 1518-1526. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170230
   Abstract FullText HTML PDF
   Environmental impact assessment via life cycle analysis for organic and conventional apple productions
   CAI Yujie, QIAO Yuhui, XU Jing, MENG Fanqiao, WU Wenliang
   2017, 25(10): 1527-1534. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170131
   Abstract FullText HTML PDF
   Assessment of Cd, Pb, Hg and As contamination in soils and plants in Isatis indigotica cultivated regions in Hebei Province
   GENG Liping, GAO Ningda, ZHAO Quanli, XUE Peiying, LIU Wenju
   2017, 25(10): 1535-1544. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170379
   Abstract FullText HTML PDF
   Characteristics of soil heavy metals pollution in cultivated land in zones between ipsilateral dams of Liaohe River
   LIU Qiang, ZHANG Wanqiu, ZHOU Guiyu, LIANG Lei, BAI Xiaoliang, CHEN Yang
   2017, 25(10): 1545-1553. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170153
   Abstract FullText HTML PDF
   Evaluation index system and empirical analysis of agro-ecological civilization on the county scale-A case study of Shijiazhuang City
   LIU Ruosha, ZHAO Rudan, LI Zhenqin, ZHAO Haozhan
   2017, 25(10): 1554-1564. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.170555
   Abstract FullText HTML PDF
   Download Center
   More>