Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Advances in the study of endophytes effects on soil microflora
   WU Jiarui, WANG Hongwei, XIE Xingguang, DAI Chuanchao
   2014, 22(11): 1259-1266. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140737
   Abstract PDF
   Effects of long-term fertilization on soil fungi
   WANG Yi, LI Ji, CAO Zhiping, YANG Hefa
   2014, 22(11): 1267-1273. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140315
   Abstract PDF
   Effects of nitrogen fertilizer application and rhizobial inoculation on yield and water use efficiency of pea/maize intercropping system
   WU Kesheng, SONG Shangyou, LI Long, SUN Jianhao, ZHAO Jianhua
   2014, 22(11): 1274-1280. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140805
   Abstract PDF
   Effect of fertigation on apple production in different ecological-regions orchards
   LU Yongli, BAI Fenghua, YANG Xianlong, LI Ru, GAO Yimin, TONG Yan'an
   2014, 22(11): 1281-1288. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140293
   Abstract PDF
   Effects of inter-planting forage with tea on yield and soil fertility
   HUANG Dongfeng, WANG Limin, LI Weihua, QIU Xiaoxuan, LUO Tao, WENG Boqi
   2014, 22(11): 1289-1293. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140538
   Abstract PDF
   Effects of different governance patterns of small watershed on fractal features of soil micro-aggregates in the hilly areas of central Sichuan Basin
   YAN Jianmei, HE Lianjun, HE Binghui, TIAN Taiqiang
   2014, 22(11): 1294-1300. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140556
   Abstract PDF
   Research on soil water dynamics of farmland in Mu Us Sand Land
   BAO Han, HOU Lizhu, SHEN Jiangen, ZHENG Han, ZHANG Xin
   2014, 22(11): 1301-1309. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140222
   Abstract PDF
   Comprehensive evaluation of soil erosion durability of bio-banks on slope lands in purple hilly areas
   WU Lili, ZHANG Renzhi, KANG Lijun
   2014, 22(11): 1310-1317. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140343
   Abstract PDF
   Contributions of aboveground litter to soil respiration in coniferous and deciduous plantations
   ZHAO Xin, ZHANG Wanjun, SHEN Huitao, AI Zhipin, LIAN Shiqi, LIU Changbai
   2014, 22(11): 1318-1325. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140458
   Abstract PDF
   Effect of low temperature stress on physiological characteristics of flag leaf and its relationship with grain yield during panicle primordium differentiation stage of early rice
   SUN Qing, YANG Zaiqiang, GAO Lina, YIN Jianmin, WANG Xuelin, LI Lingli
   2014, 22(11): 1326-1333. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140520
   Abstract PDF
   Effects of sucrose on rice root adaptability and phosphate transporter gene expression under phosphorus stress
   SU Jun, ZHANG Wujun, DU Lin, SONG Yana, FU Yanping
   2014, 22(11): 1334-1340. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.131137
   Abstract PDF
   ABA modulates root growth through regulating auxin in Arabidopsis thaliana
   YUAN Bingjian, ZHANG Senlei, CAO Mengmeng, WANG Zhijuan, LI Xia
   2014, 22(11): 1341-1347. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140240
   Abstract PDF
   Relationships among weed suppression effect, allelopathy and agronomic characteristics of Oryza longistaminata and related descendants
   XU Gaofeng, SHEN Shicai, ZHANG Fudou, ZHANG Yuhua
   2014, 22(11): 1348-1356. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140535
   Abstract PDF
   Physiological response of Alopecurus aequalis leaf to water extracts from allelopathic wheat (Triticum aestivum L.) root tissues
   QIU Qiujin, LI Yuanping, WANG Wei, CHEN Shan, XIAO Qingtie, ZHENG Xinyu, WANG Jingyuan, LIN Ruiyu, LIN Wenxiong
   2014, 22(11): 1357-1363. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140470
   Abstract PDF
   Allelopathic effects of fresh parsley root acetone extracts on Fusarium oxysporum f. sp. cucumberinum and allelochemicals identification
   GAO Xiaomin, WANG Jugang, LI Jie, MA Liguo, HAO Jing, YUN Xingfu
   2014, 22(11): 1364-1371. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140582
   Abstract PDF
   Evaluation and changing characteristics of fertilizer input in different agricultural systems in the Three Gorges Reservoir Area
   ZHONG Jianbing, SHAO Jing'an, XIE Deti, NI Jiupai
   2014, 22(11): 1372-1378. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140340
   Abstract PDF
   Spatialization and analysis of agricultural output value in Xinjiang
   SHAO Shuangshuang, SHI Qingdong, LIU Man, TANG Cunshi
   2014, 22(11): 1379-1384. DOI: 10.13930/j.cnki.cjea.140611
   Abstract PDF
   Download Center
   More>