Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Research progress on improving wheat drought tolerance via exotic gene introduction
   ZHAO Hui, ZHANG Wei, WANG Jing, LI Fu-Rong, JI Jun, LI Jun-Ming
   2013, 21(3): 267-273. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00267
   Abstract PDF
   Nitrogen use efficiency and yield of rice under different nitrogen and water stress conditions at grain-filling stage
   SUN Yuan-Yuan, SUN Yong-Jian, YANG Zhi-Yuan, QIN Jian, PENG Yu, XU Hui, MA Jun
   2013, 21(3): 274-281. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00274
   Abstract PDF
   Effects of water and nitrogen on root/shoot ratio and water use efficiency of winter wheat
   WANG Yan-Zhe, LIU Xiu-Wei, SUN Hong-Yong, ZHANG Xi-Ying, ZHANG Lian-Rui
   2013, 21(3): 282-289. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00282
   Abstract PDF
   Methane and nitrous oxide emission under different paddy-upland crop rotation systems during rice growth season in Taihu Lake Region
   ZHANG Yue-Fang, ZHOU Wei, CHEN Liu-Gen, WANG Zi-Chen, ZHU Pu-Ping, SHENG Jing, ZHENG Jian-Chu
   2013, 21(3): 290-296. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00290
   Abstract PDF
   Comprehensive analysis of emissions and global warming effects of greenhouse gases in winter-wheat fields in the high-yield agro-region of North China Plain
   SONG Li-Na, ZHANG Yu-Ming, HU Chun-Sheng, ZHANG Xi-Ying, DONG Wen-Xu, WANG Yu-Ying, QIN Shu-Ping
   2013, 21(3): 297-307. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00297
   Abstract PDF
   Effects of improved traditional rice-fish system productivity on field water environment
   DING Wei-Hua, LI Na-Na, REN Wei-Zheng, HU Liang-Liang, CHEN Xin, TANG Jian-Jun
   2013, 21(3): 308-314. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00308
   Abstract PDF
   Effects of conservation tillage and grass-hedge on soil, water, nitrogen and phosphorus loss in sloping cropland
   XIAO Bo, YU Ding-Fang, ZHAO Mei, WANG Qing-Hai, SHEN Xiao-Bo
   2013, 21(3): 315-323. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00315
   Abstract PDF
   Soil organic carbon and its fractions in aggregates under different plant communities in the hill-gully region of the Loess Plateau
   MA Rui-Ping, LIU Lei, AN Shao-Shan, DANG Ting-Hui
   2013, 21(3): 324-332. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00324
   Abstract PDF
   Allelopathic effect of potato on Orabanche aegyptiaca Pers. seed germination
   WANG Zhong, MA Yong-Qing, JIA Jin-Nan, DONG Shu-Qi, YE Xiao-Xin
   2013, 21(3): 333-339. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00333
   Abstract PDF
   Alfalfa seeding root characteristics under complex saline-alkali stress
   ZHANG Xiao-Lei, LIU Xiao-Jing, QI Min-Xing, LIU Yan-Nan, KUAI Jia-Lin
   2013, 21(3): 340-346. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00340
   Abstract PDF
   Impact of saline water irrigation with different salinities on yield and physiological indices of wheat
   CAO Cai-Yun, ZHENG Chun-Lian, LI Ke-Jiang, DANG Hong-Kai, LI Wei, MA Jun-Yong
   2013, 21(3): 347-355. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00347
   Abstract PDF
   Research on cadmium toxicity mechanism during maize germination
   XUE Hong-Bao, ZHANG Hui, LIANG Li-Li, JIAO Yan-Na, LI Hui
   2013, 21(3): 356-364. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00356
   Abstract PDF
   Genetic diversity and correlation analysis of starch yield-related traits in sweet potato
   ZHANG Kai, LUO Xiao-Min, WANG Ji-Chun, TANG Dao-Bin, WU Zheng-Dan, YE Shuang, WANG Li
   2013, 21(3): 365-374. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00365
   Abstract PDF
   Fruit-per-plant model for protected tomato
   CHEN Yu-Li, CAO Hong-Xin, ZHU Yan, LIU Yan, ZHANG Wei-Xin
   2013, 21(3): 375-385. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00375
   Abstract PDF
   Relationship between landscape pattern and environmental factorsin Jiaodong mountain region -The case of Qixia City in Shandong Province
   SONG Ping, QI Wei, XU Bai-Qi, LI Zhe, LU Chao, ZHANG Sheng-Wu
   2013, 21(3): 386-392. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2013.00386
   Abstract PDF
   Download Center
   More>