Users Login
Latest News
More>
  Excellent Articles
  More>
   QR Code

   column
   Content of soil mineral nitrogen as influenced by sample extraction and preservation
   LUO Zhu-Zhu, HUANG Gao-Bao, CAI Li-Qun, ZHANG Ren-Zhi\, LI Ling-Ling, XIE Jun-Hong
   2012, 20(2): 127-137. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00127
   Abstract PDF
   Content of soil mineral nitrogen as influenced by sample extraction and preservation
   ZHU Qiang, MA Li, MA Qiang, LI Li, CHEN Bao-Cheng, LIU Zhi-Guang, ZHANG Min
   2012, 20(2): 138-143. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00138
   Abstract PDF
   AM fungal genetic diversity in seven medicinal plant rhizospheres in Anguo City of Hebei Province
   HE Xue-Li, WANG Ya-Li, ZHAO Li-Li
   2012, 20(2): 144-150. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00144
   Abstract PDF
   Effect of fertilization regime on tea yield, nutrient accumulation and soil fertility
   LIN Xin-Jian, HUANG Dong-Feng, LI Wei-Hua, WANG Li-Min, WANG Fei, FAN Ping, QIU Xia-Xuan
   2012, 20(2): 151-157. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00151
   Abstract PDF
   Effect of fertilizer amount on yield and nutrient accumulation of green manures
   PAN Fu-Xia, LU Jian-Wei, LI Xiao-Kun, LIU Wei, WEI Yun-Xian, ZHU De-Xiong, GENG Ming-Jian, CAO Wei-Dong
   2012, 20(2): 158-162. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00158
   Abstract PDF
   Effects of pig manure-biogas slurry application on soil ammonia volatilization and maize output and quality
   WU Hua-Shan, GUO De-Jie, MA Yan, CHANG Zhi-Zhou
   2012, 20(2): 163-168. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00163
   Abstract PDF
   Effect of organic microbe fertilizer application on watermelon growth and soil microorganisms under continuous mono-cropping
   LI Shuan-Xi, SHEN Qi-Rong, ZHENG Xian-Qing, ZHU Yi-Yong, YUAN Da-Wei, ZHANG Juan-Qin, LYV Wei-Guang
   2012, 20(2): 169-174. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00169
   Abstract PDF
   Effect of bast-fiber film mulching and fertilization interaction on soil nutrient, soil enzyme activity and pepper growth
   SHU Ying-Jie, ZHOU Yu-Li, ZHANG Zi-Xue, ZHU Hua-Xiang, WANG Zhen
   2012, 20(2): 175-180. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00175
   Abstract PDF
   Health volume of agricultural water consumption and its calculation model in the Heihe River Basin
   SUN Qi-Wei, WU Pu-Te, WANG Yu-Bao, ZHAO Xi-Ning
   2012, 20(2): 181-188. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00181
   Abstract PDF
   Regulation mechanism of irrigation schedule on population photosynthesis of winter wheat
   LIU Li-Ping, OUYANG Zhu, WU Lan-Fang, SHU Zhen-Zhong, LI Fa-Dong
   2012, 20(2): 189-196. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00189
   Abstract PDF
   Effect of treatment patterns of used plastic film in field on oil flax physiological index and yield
   YAN Zhi-Li, WU Bing, DANG Zhan-Hai, CHEN Yong-Jun, LING Peng, NIU Jun-Yi
   2012, 20(2): 197-202. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00197
   Abstract PDF
   Effect of conservation tillage of wide/narrow row planting on maize root and transmittance distribution
   LIU Chao-Wei, ZHANG En-He, XIE Rui-Zhi, LIU Wu-Ren, LI Shao-Kun
   2012, 20(2): 203-209. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00203
   Abstract PDF
   Effect of cultivation patterns on growth of maize root and water use efficiency
   GAO Yu-Hong, GUO Li-Zhuo, NIU Jun-Yi, YAN Zhi-Li, LIU Jian-Hua, XU Rui, WANG Yan
   2012, 20(2): 210-216. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00210
   Abstract PDF
   Effects of continuous cropping on the quality of Rehmannia glutinosa L. and soil micro-ecology
   LI Zheng-Fang, YANG Yan-Qiu, XIW Dong-Feng, ZHU Lan-Fang, ZHANG Zi-Fang, HUANG Mu-Ji, LIU Zong-Quan, ZHANG Zhong-Yi, LIN Wen-Xiong
   2012, 20(2): 217-224. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00217
   Abstract PDF
   Effect of exogenous sucrose application on wheat seedling salt tolerance
   YAN Su-Fang, YU Yang, GE Qing, ZHANG Yuan, SUN Jian-Hang, DU Li-Guo, XIE Zhi-Xia, XU Jin, LIU Xiao-Jing
   2012, 20(2): 225-230. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00225
   Abstract PDF
   Effects of Cd2+stress on radish (Raphanus sativus) seedling growth based on proteome technique
   DANG Chen, GAO Yue, YAN Han, PENG Yong-Kang
   2012, 20(2): 231-235. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00231
   Abstract PDF
   Effect of Brassica chinensis intercropping with Glycine max or Colocasia esculenta on Spodoptera litura and natural enemy predatory diversity in protected vegetable fields
   WAN Nian-Feng, JIANG Jie-Xian, JI Xiang-Yun
   2012, 20(2): 236-241. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00236
   Abstract PDF
   Canonical correlation analysis of main agronomic and yield characteristics of India rapeseeds (Brassica juncea) in the Tibetan Plateau
   MENG Zu-Qing, CIRENYANGJIN, SONG Feng-Ping, WANG Jian-Lin
   2012, 20(2): 242-246. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00242
   Abstract PDF
   Environmental cost control of livestock and poultry fecal pollution via biogas project
   WU Shen-Shu, TAN Mei-Ying, LIU Wei
   2012, 20(2): 247-252. DOI: 10.3724/SP.J.1011.2012.00247
   Abstract PDF
   Download Center
   More>